Programiranje, programska podrška (sistemska i aplikacijska).

Programski jezici (strojni, asembleri, programski jezici visoke razine).

Programi prevoditelji: kompilatori, interpretatori. Osnove razvoja

programske podrške. (analiza i specifikacija problema, razvoj

algoritma. - dijagrama toka, pseudokod, kodiranje programa, pisanje i

unošenje programskih instrukcija u računalo, testiranje programa i

otklanjanje pogrešaka, održavanje, izrada dokumentacije). Algoritamske

strukture (linijske strukture, razgranate strukture, cikličke

strukture). Vodič kroz strukturno orijentirani programski jezik

(ulazno-izlazne instrukcije, instrukcije odluke, programske petlje,

funkcije, datoteke i tipovi datoteka). Pristup programiranju (monolitno,

strukturirano, objektno orijentirano).