Izborni predmet Multimedijski sustavi izvodi na 2. godini u ljetnom semestru preddiplomskog studija Fizika.

 Svrha izbornog predmeta multimedijski sustavi je motivirati studente i ukazati im na važnost digitalne multimedije u svakodnevnom životu i radu.

 Ciljevi predmeta su:

  • Razvijanje vještina i kompetencija temeljenih na upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u svrhu cjeloživotnog obrazovanja.
  • Usvajanje činjeničnog znanja i razvijanje vještina za samostalno planiranje i izradu multimedijskih sustava i aplikacija pomoću dostupne računalne opreme i  programskih alata. 
  • Upoznavanje s metodama i alatima za kreiranje multimedijskih sadržaja u različitim poslovnim okruženjima i djelatnostima.